GIẢI QUYẾT KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại; mua bán hàng hóa; hợp đồng đặt cọc; bản quyền, sở hữu trí tuệ bằng các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh sau: Thương lượng, Hòa giải, Trọng tài, Tòa án.

Theo đó, khi xảy ra tranh chấp kinh doanh các bên có thể giải quyết tranh chấp thông qua việc trực tiếp thương lượng với nhau. Trong trường hợp không thương lượng được, việc giải quyết tranh chấp có thể được thực hiện với sự trợ giúp của Luật sư thông qua phương thức hòa giải, trọng tài hoặc tòa án.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THANH NIÊN
Nhanh chóng – Uy tín – Hiệu quả. Hotline (Zalo) : 08 96722989 - 1900 4558